Vrijwilligerswerk goed geregeld

 

Begeleiding en scholing

Als vrijwilliger wordt je begeleid door een beroepskracht. Hij of zij is een vast aanspreekpunt bij ideeën en voor vragen of problemen. Afhankelijk van de taak die je uitoefent kom je een of enkele keren per jaar bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Een vooropleiding is voor de meeste vrijwilligersfuncties niet nodig. Wanneer er specifieke vaardigheden of ervaring vereist zijn wordt dat bij de vacature vermeld. Als nieuwe vrijwilliger nodigen we je uit voor de algemene introductiebijeenkomst waar je kennis maakt met het werk van Langer Thuis en je andere vrijwilligers en coördinatoren ontmoet. 

Vrijwilligersovereenkomst, integriteitsverklaring en VOG

Voor je begint teken je een vrijwilligersovereenkomst. Hierin leggen we afspraken vast over werkzaamheden, werktijden, te declareren onkosten, proeftijd, rechten en plichten, opzegtermijn en integriteitsverklaring. Met de  integriteitsverklaring verklaar je als vrijwilliger dat je onder andere vertrouwelijk omgaat met klantgegevens, dat je niet pint voor mensen en dat je geen geld of goederen van mensen aanneemt. Tot slot vragen we je voor aanvang van je werkzaamheden een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen, deze kan via ons kosteloos worden aangevraagd.

Onkostenvergoeding en verzekering

Sterker vergoedt de kosten die je voor het vrijwilligerswerk maakt. Denk bijvoorbeeld aan reiskosten, telefoonkosten, kosten voor het gebruik van je gereedschap of computer- of printkosten. Sommige onkostenvergoedingen worden door instanties als de belastingdienst of uitkerende instanties gezien als inkomen. Zorg daarom dat je op de hoogte bent van de regels die voor jou gelden. Tijdens je vrijwilligerswerk ben je via Sterker verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen. Ga je voor je vrijwilligerswerk mensen vervoeren? Dan zorg je zelf voor een inzittendenverzekering.