Zelfstandig wonen met dementie

Door dementie verlies je langzamerhand vanzelfsprekende vaardigheden. Daardoor ontstaan problemen in en om huis. Gelukkig zijn er veel oplossingen, aanpassingen en vormen van ondersteuning waardoor iemand met dementie in Nijmegen langer zelfstandig thuis kan blijven wonen.

Voor iemand met dementie is een vertrouwde omgeving belangrijk. Doe pas aanpassingen als daar aanleiding toe is. Bijvoorbeeld omdat iets onhandig of onveilig is geworden. Door het huis beetje bij beetje aan te passen blijft het huis een thuis.

Aanpassingen in en om huis

Kleine aanpassingen in huis kunnen de woning veiliger te maken en helpen bij het de oriëntatie, dag en nachtritme en herkenbaarheid van ruimtes en het vinden van spulletjes. Op dementie.nl, in de brochure Veilig thuis met dementie van Alzheimer Nederland en in de handreiking Comfortabel wonen met dementie vindt u tips verdeeld naar probleem.

Hulpmiddelen bij dementie

Er zijn steeds meer apparaten en gebruiksvoorwerpen speciaal voor mensen met dementie. Gebruiksvriendelijke telefoons en afstandsbedieningen bijvoorbeeld. Of hulpmiddelen bij huishoudelijke klusjes en persoonlijke verzorging die de veiligheid en zelfstandigheid vergroten. Denk bijvoorbeeld aan gasafsluiters, zelfsluitende mengkranen of automatische medicijndispensers. Op de Hulpmiddelenwijzer van Vilans of in de Dementiewinkel vind je een overzicht van handige hulpmiddelen voor diverse problemen.

Dementie in Nijmegen

Er zijn in Nijmegen allerlei activiteiten en diensten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Een uitgebreid overzicht van bijvoorbeeld dagbesteding, mantelzorgondersteuning en respijtzorg, praktische hulp thuis en woonvormen in Nijmegen vindt u op Wegwijzer024.

Misschien interessant voor u?