Zelfstandig wonen met dementie

Door dementie verlies je langzamerhand vanzelfsprekende vaardigheden. Daardoor ontstaan problemen in en om huis. Gelukkig zijn er veel oplossingen, aanpassingen en vormen van ondersteuning waardoor iemand met dementie in Nijmegen langer zelfstandig thuis kan blijven wonen.

Aanpassingen in en om huis

Kleine aanpassingen in huis kunnen de woning veiliger te maken en helpen bij het de oriëntatie, dag en nachtritme en herkenbaarheid van ruimtes en het vinden van spulletjes. Voor iemand met dementie is een vertrouwde omgeving belangrijk. Doe pas aanpassingen als daar aanleiding toe is. Bijvoorbeeld omdat iets onhandig of onveilig is geworden. Door het huis beetje bij beetje aan te passen blijft het huis een thuis. Op dementie.nl, in de brochure Veilig thuis met dementie van Alzheimer Nederland en in de handreiking Comfortabel wonen met dementie vindt u tips verdeeld naar probleem.

Hulpmiddelen bij dementie

Er zijn steeds meer apparaten en gebruiksvoorwerpen speciaal voor mensen met dementie. Gebruiksvriendelijke telefoons en afstandsbedieningen bijvoorbeeld. Of hulpmiddelen bij huishoudelijke klusjes en persoonlijke verzorging die de veiligheid en zelfstandigheid vergroten. Denk bijvoorbeeld aan gasafsluiters, zelfsluitende mengkranen of automatische medicijndispensers. Op de Hulpmiddelenwijzer van Vilans of in de Dementiewinkel vind je een overzicht van handige hulpmiddelen voor diverse problemen.

Dementie in Nijmegen

Er zijn in Nijmegen allerlei activiteiten en diensten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Een uitgebreid overzicht van bijvoorbeeld dagbesteding, mantelzorgondersteuning en respijtzorg, praktische hulp thuis en woonvormen in Nijmegen vindt u op Wegwijzer024.

Alzheimer Café 

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor iedereen die met dementie te maken heeft. Iedere bijeenkomst wordt er een ander thema behandeld. Er wordt voorlichting en advies gegeven en u deelt ervaringen in een ongedwongen sfeer. Het programma vindt u op de website van Alzheimer Nederland. Er zijn in Nijmegen twee Cafés:

  • Het Alzheimer Café Dukenburg is er voor bewoners van Dukenburg, Lindenholt, Hatert en Neerbosch-Oost. Maar ook bezoekers van elders zijn welkom. Het Café is elke vierde woensdag van de maand in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 7039. 
  • Het Alzheimer Café Nijmegen is er voor alle Nijmegenaren. Het Café is elke derde dinsdag van de maand in het Oud Burgeren Gasthuis, Prof. Cornelissenstraat 2.

Inlopen kan vanaf 19.00 uur. Aanvang is steeds 19.30 uur. Toegang, koffie en thee zijn gratis.

Gezien de coronamaatregelen worden de Alzheimer Cafés in aangepaste vorm georganiseerd. U dient zich van te voren aan te melden. Er is een beperkt aantal bezoekers welkom. Mensen met dementie en/of mantelzorgers hebben voorrang. Aanmelden kan telefonisch via Langer thuis (zie telefoonnummer hieronder) of digitaal via:

Misschien interessant voor u?