Hulp bij formulieren

Heeft u moeite met het aanvragen van bijvoorbeeld Bijzondere bijstand, een Valyspas of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen? Vrijwilligers van Langer Thuis Nijmegen helpen ouderen in Nijmegen met het invullen van formulieren.

Alle inwoners van Nijmegen kunnen voor hulp bij het invullen van formulieren terecht bij de Stip in uw wijk. Lukt het u niet om naar een Stip toe te gaan? Onze vrijwilligers van de Thuisadministratie komen bij u thuis en helpen u bij het invullen van een formulier of bij het aanvragen van regelingen.

Voor wie?

  • U kunt voor hulp niet zelf naar een Stip toe
  • U woont in de gemeente Nijmegen

Kosten

De hulp door vrijwilligers van Langer Thuis Nijmegen is gratis. U betaalt alleen de gemaakte kosten voor bijvoorbeeld kopieën of postzegels. 

Misschien interessant voor u?