Hulp bij formulieren

Heeft u moeite met het aanvragen van bijvoorbeeld Bijzondere bijstand, een Valyspas of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen? Vrijwilligers van Sterker sociaal werk helpen ouderen in Nijmegen met het invullen van formulieren.

Let op: in verband met het corona-virus nemen we voor ieders veiligheid tot nader order geen nieuwe aanvragen voor Formulierenhulp aan. Wij hopen op uw begrip. 

Alle inwoners van Nijmegen kunnen voor hulp bij het invullen van formulieren terecht bij de Stip in uw wijk. Lukt het u niet om naar een Stip toe te gaan? Onze vrijwilligers van de Thuisadministratie komen bij u thuis en helpen u bij het invullen van een formulier of bij het aanvragen van regelingen.

Voor wie?

  • U woont in de gemeente Nijmegen
  • U bent 55 jaar of ouder

Kosten

De hulp door vrijwilligers van Sterker is gratis. U betaalt alleen de gemaakte kosten voor bijvoorbeeld kopieën of postzegels. 

Misschien interessant voor u?