Belastinghulp

Heeft u moeite met het invullen van het Belastingformulier? Vrijwilligers van Sterker sociaal werk komen bij u thuis en helpen met het digitaal invullen van de belastingaangifte.

De vrijwilligers van de Belastinghulp houden rekening met uw ziektekosten, buitengewone uitgaven en giften. We proberen zoveel mogelijk ieder jaar dezelfde vrijwilliger bij u te laten komen. 

Voor wie?

De Belastinghulp helpt alleen bij aangiftes waarbij het jaarinkomen binnen de zogeheten schijf 1 valt. Aangiften voor Box 2 (aandelen) vallen ook buiten onze hulp. Daarom geldt:

  • U heeft een maximaal bruto jaarinkomen van € 36.000,= voor alleenstaanden en tot € 51.000,= voor gehuwden/samenwonenden
  • U heeft een maximaal vermogen van € 30.846,= (alleenstaand) of € 61.692,= (samenwonend). U kunt daarnaast wel een eigen huis hebben
  • U kunt niet zelfstandig naar een Stip toe voor hulp
  • U woont in de gemeente Nijmegen

Machtigingscode 

Om uw belastingaangifte in te vullen gebruikt de Belastinghulp een persoonlijke machtigingscode. Deze code ontvangt u automatisch van de belastingdienst. Is dit niet het geval, dan vraagt de vrijwilliger van Sterker de code voor u aan.  

Kosten 

Het invullen kost € 15,= per aangifte (alleenstaand of samenwonend). 

Misschien interessant voor u?