Belastinghulp

Heeft u moeite met het invullen van het Belastingformulier? Vrijwilligers van Sterker sociaal werk komen bij u thuis en helpen met het digitaal invullen van de belastingaangifte.

Wilt u nog een aanvraag doen voor de aangifte over belastingjaar 2019? Dan vragen we u om alvast uitstel aan te vragen bij de Belastingdienst. De termijn waarbinnen aangifte gedaan moet worden wordt dan mogelijk door de Belastingdienst verlengd. Bel voor uitstel naar de Belastingtelefoon: 0800-0543. Houdt uw geboortedatum en BurgerServiceNummer (BSN-nummer) bij de hand. 

Het is nog niet mogelijk een aanvraag in te dienen voor een vrijwilliger van de Belastinghulp voor de aangifte over belastingjaar 2020. Dit kan pas met ingang van 15 januari 2021.

Belastinghulp is er voor senioren in Nijmegen. De vrijwilligers van de Belastinghulp houden rekening met uw ziektekosten, buitengewone uitgaven en giften. We proberen zoveel mogelijk ieder jaar dezelfde vrijwilliger bij u te laten komen. 

Voor wie?

De Belastinghulp helpt alleen bij aangiftes waarbij alleen Box 1 hoeft worden ingevuld. Aangiften voor Box 2 (aandelen) en Box 3 (sparen en beleggen) vallen buiten de aangiften. Daarom geldt:

  • Een bruto jaarinkomen tot € 36.000 voor alleenstaanden en tot € 51.000 voor gehuwden/samenwonenden.  
  • Een maximaal vermogen van € 30.360 per persoon. U kunt wel een eigen huis hebben. 
  • U woont in de gemeente Nijmegen
  • U bent 55 jaar of ouder

Machtigingscode 

Om uw belastingaangifte in te vullen gebruikt de Belastinghulp een persoonlijke machtigingscode. Deze code ontvangt u automatisch van de belastingdienst. Is dit niet het geval, dan vraagt de vrijwilliger van Sterker de code voor u aan.  

Kosten 

Het invullen kost € 15,00 per aangifte (alleenstaand of samenwonend). 

Misschien interessant voor u?