Belastinghulp

Heeft u moeite met het invullen van het Belastingformulier? Weet u niet van welke aftrekposten u gebruik kunt maken? Vrijwilligers van Sterker sociaal werk komen bij u thuis en helpen met het digitaal invullen van de belastingaangifte.

De vrijwilligers van de Belastinghulp houden rekening met uw ziektekosten, buitengewone uitgaven en giften. Ook wanneer u alleen AOW ontvangt loont het daardoor soms toch om aangifte te doen. Onze vrijwilligers zijn geschoold en op de hoogte van de nieuwste regels. We proberen zoveel mogelijk ieder jaar dezelfde vrijwilliger bij u te laten komen.

Voor wie?

De Belastinghulp helpt alleen bij aangiftes waarbij het jaarinkomen binnen de zogeheten schijf 1 valt. Aangiften voor Box 2 (aandelen) vallen ook buiten onze hulp. Daarom geldt:

  • U heeft een maximaal bruto jaarinkomen van € 36.000,= voor alleenstaanden en tot € 51.000,= voor gehuwden/samenwonenden
  • U heeft een maximaal vermogen van € 30.846,= (alleenstaand) of € 61.692,= (samenwonend). U kunt daarnaast wel een eigen huis hebben
  • U kunt niet zelfstandig naar een Stip toe voor hulp
  • U woont in de gemeente Nijmegen

Machtigingscode 

Om uw belastingaangifte in te vullen gebruikt de Belastinghulp een persoonlijke machtigingscode. Deze code ontvangt u automatisch van de belastingdienst. Is dit niet het geval, dan vraagt de vrijwilliger van Sterker de code voor u aan.  

Kosten 

Het invullen kost € 15,= per aangifte (alleenstaand of samenwonend). 

Het is op dit moment nog niet mogelijk een aanvraag te doen voor een belastinghulp voor de aangifte over 2021. Met ingang van februari 2022 zal dit weer mogelijk zijn.

Misschien interessant voor u?