Robotmaatje Tessa

We beleven onzekere tijden door het coronavirus. De dagbesteding en het wijkrestaurant zijn minder open, hulp is minder beschikbaar en sociaal contact beperkt. Voor mensen met beginnende dementie is het resultaat van de coronamaatregelen nu veelal: nog minder contact en structuur in de dag. Het kan daardoor extra moeilijk zijn om dagelijkse activiteiten als eten of bewegen te ondernemen. Als mantelzorger of hulpverlener merk je misschien dat iemand minder initiatief neemt en moeite heeft met overzicht bewaren. Tegelijkertijd wil je ook het risico op besmetting verkleinen en hou je zoveel mogelijk afstand. Kun je wel wat hulp gebruiken bij deze zorg op afstand? Maak dan kennis met Tessa!

Wie is Tessa? 

Tessa is een kleine sociale robot die structuur brengt in het dagelijks leven van mensen met beginnende dementie of andere cognitieve beperkingen. Tessa spreekt berichten en herinneringen uit die eenvoudig kunnen worden ingesteld via een app op de telefoon, tablet of computer. Hierdoor kan je naaste of cliënt op afstand geholpen worden bij initiatief nemen tot dagelijkse activiteiten als eten, drinken of bewegen. Tessa houdt met haar gesproken berichten iemand ook gezelschap en kan zo het gevoel van eenzaamheid verminderen. 

Voor wie? 

 Tessa kan mensen helpen die moeite hebben met ten minste één van de volgende dingen:  

 • Besef van tijd of plaats
 • Het nemen van initiatieven 
 • Het bewaren van dagstructuur of moeite met verandering
 • Plannen en overzicht bewaren 
 • Een gemis aan regelmatig contact 

 En voldoen aan alle volgende voorwaarden: 

 • De oudere óf de mantelzorger woont in de gemeente Nijmegen
 • Kortetermijngeheugen is voldoende om een boodschap te begrijpen of instructie op te volgen 
 • Verstaat de Nederlandse taal (voldoende) 
 • Heeft geen ernstige gehoorproblemen 
 • Er is een (centrale) plek in huis waar de oudere zich veel bevindt 
 • De oudere is voldoende gemotiveerd om Tessa in huis toe te laten 

Wie bedient de app?

De berichten die Tessa uitspreekt worden bij voorkeur ingesteld door iemand die de dagelijkse beslommeringen en interesses van de oudere goed kent. Is er een mantelzorger met eigen smartphone, tablet of computer? Dan is dat de eerst aangewezen persoon om Tessa in te stellen.

Is er geen digitaal vaardige mantelzorger? Dan zet Langer Thuis Nijmegen een Tessa-maatje in. Deze vrijwilliger brengt, samen met de oudere en andere betrokkenen, de dagstructuur en activiteiten in kaart. Vervolgens stelt het Tessa-maatje de Tessa in en past de berichten zo nodig geregeld aan.

Introductie door onze vrijwilligers

Tessa wordt door een van onze Tessa-vrijwilligers bij u of uw naaste thuisbezorgd. Om ervoor te zorgen dat mantelzorger en oudere een goede start maken, legt deze vrijwilliger u uit hoe de app werkt en geeft hij of zij u tips voor het instellen van de berichten. Binnen twee weken belt de vrijwilliger u nogmaals om te horen hoe het gaat. 

Kosten

Vanaf 1 augustus aanstaande brengen wij kosten in rekening voor het gebruik van Tessa. Vanaf 01-08-2021 gelden de volgende tarieven:

Tessa (hardware en inspiratiekaartjes) gratis bruikleen
Abonnement Tinybots € 38,00 per maand
Internetabonnement* € 6,00 per maand

 

*Heeft u zelf internet? Dan kunt u Tessa aansluiten op uw eigen wifi-netwerk en vervallen deze kosten. Wilt u Tessa op uw eigen wifi aansluiten? Laat ons dat zo snel mogelijk weten.

Meer weten?

Heb je nog vragen of twijfel je of Tessa geschikt is voor je naaste of cliënt? Neem dan telefonisch contact met ons op zodat we met je mee kunnen denken. Voor meer informatie over Tessa kunt u een kijkje nemen op de website van Tinybots, de makers van Tessa.

Misschien interessant voor u?