Bijzondere bijstand

Heeft u een laag inkomen? En bent u genoodzaakt om bepaalde uitgaven te doen die u niet kunt betalen? Uitgaven omdat u niet meer zelf kan koken en aangewezen bent op kant en klaarmaaltijden? Of voor personenalarmering of een dagbesteding? Dan kunt u daarvoor misschien een tegemoetkoming in de kosten krijgen vanuit de Bijzondere bijstand van de gemeente Nijmegen.

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten niet, ook niet gedeeltelijk.

Tot de pensioengerechtigde leeftijd geldt:

  • Uw netto inkomen per maand is niet hoger dan € 1.272,- (alleenstaanden), € 1.632,- (alleenstaande ouder) of € 1.812,- (gehuwden of samenwonenden)
  • Uw vermogen is niet hoger dan € 6.505,- (alleenstaanden) of € 13.010,- (gehuwden of samenwonenden)

Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd geldt:

  • Uw netto inkomen per maand is niet hoger dan € 1.422,- (alleenstaanden) of € 1.920,- (gehuwden of samenwonenden)
  • Uw vermogen is niet hoger dan € 6.505,- (alleenstaanden) of € 13.010,- (gehuwden of samenwonenden)

Lees meer over Bijzondere bijstand op de website van de Gemeente Nijmegen.

Aanvragen Bijzondere Bijstand

U kunt Bijzondere bijstand bij de gemeente Nijmegen aanvragen met een aanvraagformulier. Lukt het u niet zelf om Bijzondere Bijstand aan te vragen? Bij een Stip in uw wijk kunt u hulp krijgen. Kunt u niet naar een Stip toe? Vrijwilligers van Sterker komen u dan graag thuis helpen.

Bijzondere Bijstand voor maaltijden en personenalarmering: een indicatie nodig

Wilt u Bijzondere Bijstand aanvragen voor personenalarmering of maaltijden? Dan heeft u daarvoor een indicatie nodig van Sterker sociaal werk. Met deze indicatie toont u aan dat u personenalarmering en maaltijden ook echt nodig hebt. Een indicatie kunt u, vanaf het moment dat de alarmering is aangesloten of u de eerste maaltijd heeft ontvangen/gebruikt, telefonisch bij ons aanvragen. Heeft u de personenalarmering of maaltijden van Sterker? Dan kunt u een indicatie ook eenvoudig digitaal aanvragen via de knop 'direct aanvragen' onderaan deze pagina. 

Wijzigingen doorgeven

Ontvangt u Bijzondere Bijstand voor een voorziening? Denkt u er dan aan in de volgende situaties een wijziging door te geven aan de afdeling Inkomensondersteuning van de Gemeente Nijmegen:

  • als u stopt of er is een wijziging in het gebruik van een voorziening (u gaat bijvoorbeeld meer dagen naar de dagbesteding of het wijkrestaurant).
  • als er iets verandert in uw inkomen of vermogen (u wint bijvoorbeeld de loterij of krijgt een erfenis).
  • als u verhuist naar een gemeente buiten Nijmegen.
  • als u wordt opgenomen in een verpleeghuis of zorginstelling

De afdeling Inkomensondersteuning voert steekproefsgewijs controles uit.

Misschien interessant voor u?